Historien om FUN-kedjan

Hur började det? Läs om hur Motionscentret FUN fick sin början!

Elina Ponto och Fanni Rutanen

Saija Valtanen, Pekka Lahti och Pipsa Lahti

Historien om FUN-kedjan


År 2016 upptäckte de framgångsrika motionscentersentreprenörerna i Uleåborg, Elina Ponto och Fanni Rautanen, att det fortfarande fanns begär för en viss slags motionscenterkedja i Finland. Kedjans image och varumärke ska vara tydlig och av hög kvalitet, dess verksamhet ska vara smidig samt enkel och billig för entreprenörer som hör till kedjan. Centren som hör till kedjan ska ha en nära på premium kvalitets- och servicenivå, men medlemskapet ska vara billigt för konsumenten och att motionera ska vara roligt. Så här föddes idén om en gymkedja med genomsnittligt pris. Ett motionscenter med genomsnittligt pris skulle kunna uppnå en bättre servicenivå och omfattning, men det måste vara måttligt i sin kostnadsstruktur.

Samtidigt funderade entreprenörerna av flera framgångsrika sportcenter, Pipsa och Pekka Lahti och Saija Valtanen, i Tammerfors, på samma saker. De fick reda på att det fanns liknande planer i Uleåborg och Pekka kontaktade modigt Uleåborgsföretagarna som han redan kände från förut. Entreprenörer träffades och blev förvånade över hur väl visionerna möttes. De bestämde sig genast för att gå ihop.

Kedjans övergripande styrka visade sig snabbt vara det faktum att grundarna av kedjan själva var långvariga entreprenörer inom idrottscenter och också hade erfarenhet av kedjeverksamhet. De hade massor av praktisk erfarenhet av vad som fungerar och vad som inte gör det, samt forskningsresultat om tusentals kunder behov och inköpens begränsningar. Verksamhetens lätthet och enkelhet ville föras ända till slutanvändarna, och centren ville också betona upplevelsen, digitaliseringen och naturligtvis nöjet. En av kedjans grundares mål är också att bryta ner digi, dvs. att använda digitalisering för att möjliggöra bättre service och underlätta affärer för både företagaren och kunden. Så här skapades motionscentret FUN-kedjan, där entreprenörer vill vara involverade och där människor vill röra på sig.

Kedjans värden definierades som av sig själv till följande saker:

  1. Vi arbetar hårt för att kunna erbjuda den bästa servicen till både våra entreprenör som till våra medlemmar.
  2. Vi uppmuntrar varandra och glädjer oss åt gemensamma framgångar, och därför är det roligt att arbeta och motionera hos oss.
  3. Vi uppskattar yrkesfärdigheter och skolar oss ständigt inom alla områden.
  4. Vår verksamhet är transparent och ärlig och därför är vi pålitliga.Vill du ha mer information om Motionscentret FUN-kedjan?

Läs mer